ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ASPHAL CONCRETE ถนนสายบ้านใหม่ศรีอุดม-บ้านหนองกะอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more

ประกาศ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสรรหาและเลือกส

Read more